(1)
Che Mustapa, N. A.; Nasohah, Z.; Kusrin, Z. The Factors of Marriage Dissolution Between Hearing Impairment Couple at Melaka Syariah Court: Faktor Pembubaran Perkahwinan Di Antara Pasangan OKU Pendengaran Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka. j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd. 2021, 5, 51-59.