(1)
Mahdi Yusuf, S. A.; Che Noh, M. A.; Abdul Razak, K. . Teacher Practice in Teaching the Subject of Maharat Al-Quran Integrated Curriculum Tahfiz: Amalan Guru Dalam Pengajaran Subjek Maharat Al-Quran Kurikulum Bersepadu Tahfiz. j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd. 2021, 5, 39-50.