(1)
Rosdi, A. Z.; Syed Hassan, S. N.; Mahfuz, M. S. Penerimaan Pelajar Dan Penggunaan M-Pembelajaran Terhadap Pengajian Hadis: Student Acceptance and Use of M-Learning Toward Hadith Studies. j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd. 2021, 5, 100-112.