[1]
Mohamad Yusof, M.R. and Zulkifli, H. 2021. Tahap Kefahaman dan Kemahiran Pengajaran Matapelajaran Jawi dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam: The Level of Understanding and Teaching Skills of Jawi Subjects Among Islamic Education Teacherrs. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs. 5, 1 (Jun. 2021), 39-45. DOI:https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.87.