[1]
Wan Fatul, N. and Alias, A. 2020. Pengetahuan Guru Prasekolah Mengenai Ciri-Ciri Murid Masalah Pembelajaran: Knowledge of Preschool Teacher on Characteristics of Learning Difficulty. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs. 4, 2 (Nov. 2020), 45-53. DOI:https://doi.org/10.33102/jqss.vol4no2.80.