[1]
Wan Abdullah, W.A.A., Abdul Razak, K., Hamzah, M.I. and Mohd Zhaffar, N. 2020. Peranan Pentadbir sebagai Pencetus Penghasilan Inovasi dalam Kalangan Guru Inovatif Pendidikan Islam: The Role of Administrators as Innovation Initiators among Innovative Islamic Education Teachers. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs. 4, 1 (Jun. 2020), 11-18. DOI:https://doi.org/10.33102/jqss.vol4no1.57.