[1]
Mohd. Sajari , F.F. , Zulkifli, H. and Surat, S. 2023. Kesahan dan Kebolehpercayaan Instruman Kesediaan GPI Melaksanakan Model Tasmik j-QAF Secara Dalam Talian: Validity and Reliability of a GPI Readiness Instrument Implementing the j-QAF Tasmic Model. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs. 7, 1 (Jun. 2023), 16-29. DOI:https://doi.org/10.33102/jqss.vol7no1.183.