[1]
Wan Abdullah, W.A.A., Abdul Razak, K., Hamzah, M.I. and Mohd Zhaffar, N. 2023. Motivasi Penghasilan Inovasi Pengajaran oleh Guru Inovatif Pendidikan Islam : Motivation of Producing Teaching Innovation by Innovative Teachers of Islamic Education. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs. 7, 1 (Jun. 2023), 1-15. DOI:https://doi.org/10.33102/jqss.vol7no1.182.