[1]
Md Soh, N.S., Mohd Sairi, F. and Ayob, M.A.S. 2023. Nilai Murni Dalam Modul Kursus Matapelajaran Pengajian Umum (MPU): Noble Values in General Education Subject (MPU) Module. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs. 7, 1 (Jun. 2023), 66-78. DOI:https://doi.org/10.33102/jqss.vol7no1.180.