[1]
Sulaiman, A.H., Hashim, H., Yaakub, Z., Hasmam, A., Abu Chik, A.R., Abdullah, M.M.N., Mohd Salleh, S. and Wan Abdullah, W.A.A. 2022. Tahap Pengetahuan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar (IPGKRM): Proficiency Level on the Ahl Sunnah Wal Jamaah Aqeedah among Students of the Institute of Teacher Education Raja Melewar Campus (IPGKRM). Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs. 6, 2 (Dec. 2022), 79-90. DOI:https://doi.org/10.33102/jqss.vol6no2.167.