[1]
2022. Analisis Kefahaman Kewajipan Solat dan Kefasihan Bacaan Al-Fatihah Dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan : Analysis of al-Fatihah Recitation and Solat Obligation among Engineering Student. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs. 6, 1 (Jun. 2022), 14-30. DOI:https://doi.org/10.33102/jqss.vol6no1.152.