[1]
Mohd Yusoff, N., Abdul Razak, K. and Derahman, A. 2022. Kompetensi Guru Muslim berdasarkan Surah ar-Rahman Ayat 1 hingga 4: Competence of Muslim Teachers based on Surah ar-Rahman Verses 1 to 4. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs. 6, 1 (Jun. 2022), 65-78. DOI:https://doi.org/10.33102/jqss.vol6no1.139.