[1]
Che Mustapa, N.A., Nasohah, Z. and Kusrin, Z. 2021. The Factors of Marriage Dissolution Between Hearing Impairment Couple at Melaka Syariah Court: Faktor Pembubaran Perkahwinan di antara Pasangan OKU Pendengaran Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs. 5, 2 (Dec. 2021), 51-59. DOI:https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no2.132.