[1]
Mahdi Yusuf, S.A., Che Noh, M.A. and Abdul Razak, K. 2021. Teacher Practice in Teaching the Subject of Maharat Al-Quran Integrated Curriculum Tahfiz: Amalan Guru Dalam Pengajaran Subjek Maharat Al-Quran Kurikulum Bersepadu Tahfiz. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs. 5, 2 (Dec. 2021), 39-50. DOI:https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no2.120.