[1]
Pangilun, M.T. and Baharudin, H. 2021. Liqa’ Maqari’ : Suatu Tinjauan Awal Terhadap Kualiti Hafazan Guru Tahfiz Al-Quran : Liqa’ Maqari’: An Early Look at The Quality of Quranic Memorization of Tahfiz Teachers. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs. 5, 1 (Jun. 2021), 113-126. DOI:https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.101.