(1)
Rashed, Z. N.; Nor, S. M. Menyantuni Orang Kurang Upaya (OKU) Di Masjid: Keperluan Dan Cabaran Perlaksanaannya: Entertaining the Disabled (OKU) at the Mosque: Needs and Challenges of the Implementation. j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd. 2020, 4, 19-27.